جت فن

جت فن

45 کالا

جت فن ها دارای سرعت و مکش بسیار بالا بوده و علارقم اندازه کوچک می توانند در مدت زمان بسیار پایین مقدار زیادی هوا را جا به جا کنند، در دستگاه هایی که مشکل کمبود جا وجود دارد می توانید از این جت فن ها استفاده کنید.