کوره - دستگاه مونتاژ - متعلقات

کوره - دستگاه مونتاژ - متعلقات

فیدر دستگاه NEODEN8 مدل YAMAHA CL 12mm
فیدر پنوماتیک یاماها سایز 12 مناسب برای دستگاه Pick & Place Neoden خط مونتاژ قطعات SMD
کد کالا: 6501001011
26,500,000‎ریال
فیدر دستگاه NEODEN8 مدل YAMAHA CL 16mm
فیدر پنوماتیک یاماها سایز 16 مناسب برای دستگاه Pick & Place Neoden خط مونتاژ قطعات SMD
کد کالا: 6501001012
28,600,000‎ریال
فیدر دستگاه NEODEN8 مدل YAMAHA CL 24mm
فیدر پنوماتیک یاماها سایز 24 مناسب برای دستگاه Pick & Place Neoden دستگاه مونتاژ قطعات SMD
کد کالا: 6501001013
68,300,000‎ریال