میکروسکوپ و ذره بین

میکروسکوپ و ذره بین

60 کالا

انواع میکروسکوپ های دیجیتال قوی با بزرگنمایی 500 تا 1600 برابر، قابل استفاده برای لحیم کاری قطعات ظریف و تعمیرات ریزترین و حساسترین بردهای الکترونیک و... کارکرد با نرم افزارهای اندروید و ویندوز ، همچنین ذره بین های دستی با بزرگنمایی های پایین تر 5 تا 60 برابر