چسب های نسوز و ساده

کالاهای تجدید موجودی

چسب های نسوز و ساده
از این چسب های نسوز جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به قطعات جانبی برد در هنگام کار با هیتر هوای گرم استفاده می شود .

چسب های نسوز و ساده 20 محصول وجود دارد