قلع کش و انواع تمیزکننده ها

قلع کش و انواع تمیزکننده ها

57 کالا

قلع کش ابزاری برای برداشتن قلع های اضافی از روی برد های الکتریکی و الکترونیکی است.
از این ابزار در فرایند لحیم کاری و زمانی که میزان قلع مصرفی در لحیم کاری اضافی بوده و یا نیاز به باز کردن یک قطعه لحیم شده از روی برد باشد استفاده میشود.

علاوه بر قلع کش انواع تمیزکننده های دیگر مثل مایع تمیز کننده ،اسکاج و اسفنج لحیم از جمله ابزارالات لازم برای لحیم کاری در این بخش موجود میباشد.