نوک، سرهویه و المنت هویه

نوک، سرهویه و المنت

68 کالا

سرهویه یا نوک هویه ها معمولا در مدل های نوک سوزنی، نوک سر کج و نوک کاتری و پهن هستند.
سرهویه کاتری یا تبری شکل همانند یک چاقو دارای نوک تیز و یک لبه است که قادر می سازد تا به 3 صورت خطی، سطحی و نقطه ای لحیم کاری صورت گیرد.
المنت های هویه معمولی و سرامیکی در توان های و مارک های مختلف موجود میباشند.