دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج و رطوبت سنج

42 کالا

از دماسنج و رطوبت سنج ها به وفور در صنعت و علم پزشکی، در مجموعه های ورزشی، گلخانه و غیره استفاده می گردد.
در این بخش انواع دماسنج و رطوبت سنج های خانگی و صنعتی مناسب برای گلخانه ها ، پرورش قارچ، جوجه کشی و... موجود میباشد.