باتری های خشک

باتری های خشک

انواع باتری های خشک سیلد لید اسید قابل شارژ در ابعاد و ولتاژهای مختلف 12v,6v,4v