باتری های خشک

باتری خشک

30 کالا

انواع باتری های خشک سیلد لید اسید قابل شارژ در ابعاد و ولتاژهای مختلف 12v,6v,4v