دوبل دیود

دوبل دیود

43 کالا

دوبل دیود ها شامل 2 دیود پر سرعت می باشند که شامل یک پایه مشترک (آند یا کاتد) هستند. دوبل دیود ها بیشتر در مدارت سوئیچینگ و حفاظتی با توجه به توان مورد نیاز مورد استفاده قرار میگیرند.