کتاب های آموزشی برق و الکترونیک

کتب آموزشی

191 کالا

کتاب های پایه و تخصصی برق و الکترونیک شامل اطلاعاتی از ساده ترین قطعات الکترونیک مانند LED  تا کتاب های تخصصی و سطح بالا در رابطه با مینی کامپیوترهایی مانند رزبری پای و... در این شاخه موجود میباشند.
مباحثی در کتاب هایی جمع و جور که هر کدام با رویه ای خاص به دنبال افزایش آگاهی و آموزش مباحث مختلف زمینه برق و الکترونیک هستند در بین این کتب وجود دارد.