نمایشگرهای LCD/GLCD

نمایشگرهای LCD/GLCD

LCD کاراکتری صنعتی 1x16 مارک DAEWOO
ال سی دی کاراکتری 1x16 صنعتی بدون نور پس زمینه مخصوص محیط های صنعتی و پرنویز
کد کالا: 2061001117
300,000‎ریال
LCD کاراکتری صنعتی 1x16 مارک HYUNDAI
ال سی دی کاراکتری 1x16 صنعتی بدون نور پس زمینه مخصوص محیط های صنعتی و پرنویز
کد کالا: 2061001114
360,000‎ریال
LCD کاراکتری صنعتی 1x16 مارک SAMSUNG
ال سی دی کاراکتری 1x16 صنعتی بدون نور پس زمینه مخصوص محیط های صنعتی و پرنویز
کد کالا: 2061001115
360,000‎ریال
LCD کاراکتری صنعتی 2x16 مارک POWERTIP
ال سی دی کاراکتری 2x16 صنعتی بدون نور پس زمینه مخصوص محیط های صنعتی و پرنویز
کد کالا: 2061001113
420,000‎ریال
LCD کاراکتری صنعتی 2x20 مارک SAMSUNG
ال سی دی کاراکتری 2x20 صنعتی بدون نور پس زمینه مخصوص محیط های صنعتی و پرنویز
کد کالا: 2061001112
610,000‎ریال
LCD کاراکتری صنعتی 2x24 مارک HANDOK
ال سی دی کاراکتری 2x24 صنعتی بدون نور پس زمینه مخصوص محیط های صنعتی و پرنویز
کد کالا: 2061001118
560,000‎ریال
LCD کاراکتری صنعتی 2x24 ژاپنی
ال سی دی کاراکتری 2x24 صنعتی بدون نور پس زمینه مخصوص محیط های صنعتی و پرنویز
کد کالا: 2061001120
540,000‎ریال
بک لایت LCD 2x20 آبی
نور پس زمینه آبی ال سی دی کاراکتری 2x20
کد کالا: 2061001045
24,000‎ریال
نمایشگر ژاپنی EPSON مدل EG4001S
نمایشگر پرینتر اپسون مناسب جهت استفاده تعمیرکاران پرینتر و تجهیزات اداری
کد کالا: 2061001126
1,600,000‎ریال