دیودهای سریع Fast

دیودهای سریع Fast

دیود سریع RS2MA SMD

دیود سریع RS2MA با زمان ریکاوری 500ns
کد کالا: 2041005062
2,400‎ریال