ماژول تایمر و پالس

ماژول تایمر و پالس

18 کالا

ماژول های تایمر و پالس مصارف متنوعی از قبیل روشن و خاموش کردن یک رله در مدت زمان مشخص تا تولید یک پالس برای مصارف مشخصی را دارا می باشند.
در بیشتر پروژه هایی که نیاز می باشد کاری را در زمان های مشخصی انجام دهید و یا اینکه پالسی با فرکانس مشخص اعمال کنید، میتوانید از این ماژول ها استفاده کنید.

کارکرد ماژول های موجود در فروشگاه بسیار متنوع بوده و با توجه به نیاز خود و راهنمای کارکرد هر ماژول می توانید مدل مناسب خود را انتخاب نمایید.