انواع پاور سوئیچینگ صنعتی

پاور سوئیچینگ صنعتی

انواع سوئیچینگ های صنعتی فلزی (POWER SUPPLY) که در بازار  اصطلاحا به آنها زنبوری نیز گفته میشود، با ورودی AC و خروجی DC تکی و چند تایی

تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-10A

دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.
کد کالا: 2210001007
2,600,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-20A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001010
3,170,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-20A فن دار


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001113
3,290,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-2A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001005
826,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-30A فن دار


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001115
3,540,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-5A قاب کوچک


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001182
1,430,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 24v-10A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001014
3,710,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 24v-15A فن دار


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001114
4,080,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 24v-3A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001206
2,220,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 5v-10A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001009
2,150,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 5v-20A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001057
2,750,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 5v-30A
دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.
کد کالا: 2210001033
3,300,000‎ریال