انواع آداپتور

آداپتور

انواع آداپتورهای دیواری و بین راهی سوئیچینگی و ترانسی در ولتاژ و جریان های مختلف