وزن، نیرو و فشار

وزن، نیرو و فشار

کاربرد سنسنور های وزن و فشار بیشتر برای تشخیص وجود نیرو و اندازه گیری تقریبی شدت آن میباشد. لودسل یا سنسور وزن مناسب برای ترازو های دیجیتال و پروژه های دانشجویی و صنعتی میباشد.

سنسور لرزش پیزوالکتریک Minisense100
سنسور لرزش پیزوالکتریک برای اندازه گیری و تشخیص لرزش و یا ضربه ای که از طرف کاربر وارد می شود و یا سوئیچ های انعطاف پذیر

کد کالا: 3051009004
1,540,000‎ریال
سنسور وزن - لودسل 10KG مدل YZC-133
لودسل یا سنسور وزن 10 کیلویی مدل YZC-133 مناسب برای پروژه های دانشجویی یا صنعتی
کد کالا: 3051009002
412,000‎ریال
سنسور وزن - لودسل 1KG مدل YZC-133
لودسل یا سنسور وزن 1 کیلویی مدل YZC-133 مناسب برای پروژه های دانشجویی یا صنعتی
کد کالا: 3051009008
385,000‎ریال
سنسور وزن - لودسل 20KG مدل YZC-133
لودسل یا سنسور وزن 20 کیلویی مدل YZC-133 مناسب برای پروژه های دانشجویی یا صنعتی
کد کالا: 3051009003
395,000‎ریال