وزن، نیرو و فشار

وزن، نیرو و فشار

کاربرد سنسنور های وزن و فشار بیشتر برای تشخیص وجود نیرو و اندازه گیری تقریبی شدت آن میباشد. لودسل یا سنسور وزن مناسب برای ترازو های دیجیتال و پروژه های دانشجویی و صنعتی میباشد.

سنسور وزن - لودسل 10KG مدل YZC-133
لودسل یا سنسور وزن 10 کیلویی مدل YZC-133 مناسب برای پروژه های دانشجویی یا صنعتی
کد کالا: 3051009002
502,000‎ریال
سنسور وزن - لودسل 1KG مدل YZC-133
لودسل یا سنسور وزن 1 کیلویی مدل YZC-133 مناسب برای پروژه های دانشجویی یا صنعتی
کد کالا: 3051009008
408,000‎ریال
سنسور وزن - لودسل 20KG مدل YZC-133
لودسل یا سنسور وزن 20 کیلویی مدل YZC-133 مناسب برای پروژه های دانشجویی یا صنعتی
کد کالا: 3051009003
471,000‎ریال
سنسور وزن - لودسل 50KG مدل GML692
لودسل یا سنسور وزن 50 کیلویی مدل GML692 مناسب برای ترازو های دیجیتال و پروژه های دانشجویی و صنعتی
کد کالا: 3051009009
301,000‎ریال
سنسور وزن - لودسل 5KG مدل YZC-133
لودسل یا سنسور وزن 5 کیلویی مدل YZC-133 مناسب برای پروژه های دانشجویی یا صنعتی
کد کالا: 3051009001
569,000‎ریال