سنسور وزن،نیرو و فشار

وزن، نیرو و فشار

10 کالا

کاربرد سنسورهای وزن و فشار بیشتر برای تشخیص وجود نیرو و اندازه گیری تقریبی شدت آن میباشد. لودسل یا سنسور وزن مناسب برای ترازوهای دیجیتال و پروژه های دانشجویی و صنعتی میباشد.