جعبه و کیس بردهای الکترونیکی

جعبه و کیس بردهای الکترونیکی

120 کالا

از جعبه و کیس های پلاستیکی به منظور قرار دادن بردهای الکترونیکی درون آنها و در نتیجه حفاظت از برد استفاده می گردد.
این جعبه ها کاربردهای متنوع دیگری نیز داشته ولی در این بخش سعی بر این بوده که با ایجاد تنوع بالا در سایز و رنگ، قدرت انتخاب برای هر نوع طراحی را افزایش داده و بتوانید برای هر نوع بردی جعبه و کیس مناسب خود را انتخاب نمایید.