شستی

شستی

49 کالا

شستی ها معمولا در مدارات فرمان و برای ارسال دستور به کنترل کننده استفاده می گردند. جهت مفهوم بودن نوع کلید، معمولا دارای تنوع بالایی در رنگ و اندازه بوده و معمولا قابلیت نصب بر روی پنل را دارند.