فیبر مدار چاپی - برد بورد

فیبر مدار چاپی - برد بورد

88 کالا

فیبرهای مدارچاپی به منظور طراحی PCB ، فیبرهای سوراخدار و مبدل به منظور طراحی برد های ساده بدون نیاز به طراحی می باشند.
در این بخش سعی بر این بوده که با افزایش تنوع در زمینه سایز و جنس کالا، بتوانید بدون مشکل و با توجه به طراحی خود برد مناسب را انتخاب نمایید.