خازن الکترولیت SMD

خازن الکترولیت SMD

82 کالا

خازن های الکترولیتی SMD جز خازن های پرطرفدار در مدارات الکترونیکی می باشند. خازن های الکترولیتی SMD عموما از جنس آلومینیوم ساخته می شوند و دی الکتریک (صفحه عایق) آنها نیز از اکسید آلومینیوم است. این نوع خازن ها از نوع پولاریزه بوده و به خاطر شکل خاص خود در بیشتر در مدارات SMD کاربرد دارند.