ولوم

ولوم

125 کالا

ولوم (volume pot) نوعی مقاومت متغیر می باشد که برای کنترل و تغییر مقدار مقاومت ولوم از روش چرخشی استفاده می شود. از کاربرد ولوم ها به کنترل صدا در تجهیزات الکترونیکی می توان اشاره کرد