ولوم

ولوم

ولوم (volume pot) نوعی مقاومت متغیر می باشد که برای کنترل و تغییر مقدار مقاومت ولوم از روش چرخشی استفاده می شود. از کاربرد ولوم ها به کنترل صدا در تجهیزات الکترونیکی می توان اشاره کرد

سرولوم آبی مدل AG5
سر ولوم پلاستیکی مناسب برای ولوم های استاندارد 
کد کالا: 2011010037
8,100‎ریال
سرولوم زرد مدل AG5
سر ولوم پلاستیکی مناسب برای ولوم های استاندارد 
کد کالا: 2011010040
8,100‎ریال
سرولوم سبز مدل AG5
سر ولوم پلاستیکی مناسب برای ولوم های استاندارد 
کد کالا: 2011010036
8,100‎ریال
سرولوم فلزی MF-A04
MF-A04 Bakelite Potentiometer Knob
کد کالا: 2011010103
72,100‎ریال
سرولوم فلزی MF-A05
سرولوم فلزی مناسب برای ولوم های استاندارد با هولدر پیچی
کد کالا: 2011010113
106,000‎ریال
سرولوم قرمز مدل AG5
سر ولوم پلاستیکی مناسب برای ولوم های استاندارد 
کد کالا: 2011010039
8,100‎ریال
سرولوم مشکی مدل AG5
سر ولوم پلاستیکی مناسب برای ولوم های استاندارد 
کد کالا: 2011010114
8,100‎ریال