LED مات و خود رنگ

LED مات و خودرنگ

73 کالا

LED های مات و خودرنگ جز LED های ارزان و معمولی بوده و برای استفاده عمومی است. از این LED ها بیشتر برای نمایش وضعیت دستگاه یا نقش نمایشگر استفاده می شود. رنگ کلاهک LED های خودرنگ، همان رنگی است که موقع روشن شدن ساطع می کنند.