خازن های الکترولیت سایر رنج ها

خازن های الکترولیت بالای 50V

163 کالا

خازن های الکترولیت بالای 50V عموما از جنس آلومینیوم ساخته می شوند و از نوع پولاریزه بوده و در مدارات متنوع دیجیتال و آنالوگ کاربرد دارند.