خازن های الکترولیت 25 ولت

خازن های الکترولیت 25V

68 کالا

خازن های الکترولیت 25V عموما از جنس آلومینیوم ساخته می شوند و از نوع پولاریزه بوده و در مدارات مختلف آنالوگ و دیجیتال کاربرد دارند.