سایر دیودها

سایر دیودها

55 کالا

دیود یا یکسوساز قطعه الکتریکی است که جهت یکسوسازی جریان الکتریکی در مدارات الکترونیکی استفاده می گردد. دیودها معمولا در ابعاد استاندارد و مشخصی تولید میگردند، اما برای مصارف خاص دیودهایی تولید شده اند که بسیار محدود و برای کاربردهای خاص می باشند. این بخش شامل دیودهای خاص می باشد.