سنسور نور و IR

سنسور نور و IR

سنسور نور و IR یا فرستنده گیرنده های مادون قرمز IR مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم و ...

فتوسل 12mm


LDR یا فتوسل 12 میلیمتر مدل GL12528

کد کالا: 3051008004
83,800‎ریال
فتوسل 5mm


فتوسل یا مقاومت وابسته به نور که با میزان تابش نور مقاومت آن تغییر می کند .

کد کالا: 3051008003
8,000‎ریال
فتوسل 5mm مدل GL5528


دارای حساسیت بیشتر نسبت به نور در مقایسه با مدل های معمولی

کد کالا: 3051008028
58,300‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز 10mm
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 10 میلی متری مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002018
12,200‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز 3 میل
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 3 میلی متری مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002003
5,400‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز 3 میل KEL-304C مارک SIVAGO
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 3 میلی متری مارک SIVAGO مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002027
8,200‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز 5 میل
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 5 میلی متری مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002005
6,400‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز 5 میل KEL-504C مارک SIVAGO
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 5 میلی متری مارک SIVAGO مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002022
10,100‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز 5mm کلاهی
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 5 میلی متری کلاهی مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002029
6,100‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز 8mm
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 8 میلی متری مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002017
7,200‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز 8mm کلاهی
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 8 میلی متری کلاهی مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002020
8,900‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز 8mm کلاهی بسته 250 تایی
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 8 میلی متری کلاهی مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002020
1,750,000‎ریال
فرستنده IR مادون قرمز تخت تایوانی
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 5 میلی متری تخت تایوانی مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 9010001008
3,800‎ریال
فرستنده مادون قرمز IR 5mm آبی مرغوب تایوانی
فرستنده آی آر IR مادون قرمز 5 میلی متری آبی تایوانی مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002011
10,100‎ریال
گیرنده IR مادون قرمز 5 میل ST-5L5B مارک SIVAGO
گیرنده آی آر IR مادون قرمز 5 میلی متری مارک SIVAGO مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002024
11,100‎ریال
گیرنده سه پایه مادون قرمز VS838

گیرنده آی آر IR مادون قرمز سه پایه VS838 مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002009
17,800‎ریال
گیرنده و تقویت کننده مادون قرمز HS0038A2
گیرنده و تقویت کننده آی آر IR مادون قرمز سه پایه HS0038A2 مناسب برای کاربردهای رباتیک، دوربین های مداربسته، سنجش دور موتور و ارتباط بی سیم
کد کالا: 3051002015
96,900‎ریال