برد برد (Bread Board)

برد بورد (Bread Board)

24 کالا

یکی از نیازهای مهم در ساخت نمونه مدارهای الکترونیکی برد بورد BreadBoard یا برد بورد میباشد. برد بورد در ابعاد مختلف بر اساس ظرفیت اتصال قطعات روی آن دسته بندی می‌شوند.
برد بورد BreadBoard یا همان برد سوراخدار در ابعاد و شکل های مختلفی ساخته می شود که توسط آنها می توانید قطعات الکترونیکی را بدون نیاز به لحیم کاری به یکدیگر متصل کرده و مدار خود را آزمایش کنید.
شما می توانید انواع بردبردهای کوچک تا مدل های استاندارد چند تایی را در این بخش مشاهده و با توجه به نیاز خود خرید کنید.