برد برد (Bread Board)

برد برد (Bread Board)

بردبورد BreadBoard یا همان برد سوراخدار در ابعاد و شکل های مختلفی ساخته می شود که توسط آنها می توانید قطعات الکترونیکی را بدون نیاز به لحیم کاری به یکدیگر متصل کرده و مدار خود را آزمایش کنید. شما می توانید انواع بردبردهای کوچک تا مدل های استاندارد چند تایی را در این بخش مشاهده و با توجه به نیاز خود خرید کنید.