مقاومت شانه ای (آرایه ای)

مقاومت شانه ای و Array

مقاومت های شانه ای (آرایه ای) شامل تعدادی مقاومت است که بصورت موازی یا سری در کنار هم قرار گرفته اند از کاربرد های مقاومت آرایه ای پول آپ یا پول دان کردن پایه های میکرو، تقسیم ولتاژ و... می باشد.

مقاومت اری 0 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 0 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011025
910‎ریال
مقاومت اری 1.5K اهم 0603x5
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 1.5K Ohm , 10 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011068
1,200‎ریال
مقاومت اری 10 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 10 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011035
1,200‎ریال
مقاومت اری 10K اهم 0603x5
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 10K Ohm , 10 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011032
1,300‎ریال
مقاومت اری 15 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 15 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011036
1,200‎ریال
مقاومت اری 1M اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 1 MOhm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011063
1,200‎ریال
مقاومت اری 2.7K اهم 0603x5
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 2.7K Ohm , 10 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011069
1,200‎ریال
مقاومت اری 22 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 22 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011037
1,200‎ریال
مقاومت اری 24 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 24 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011038
1,200‎ریال
مقاومت اری 27 اهم 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 27 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011039
1,200‎ریال
مقاومت اری 2K اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 2 KOhm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011050
1,200‎ریال
مقاومت اری 30 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 30 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011040
1,200‎ریال
مقاومت اری 33 اهم SMD 0603x4
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 33 Ohm , 8 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011033
1,200‎ریال
مقاومت اری 330 اهم 0603x5
THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAY; Resistance : 330 Ohm , 10 Pin , Tolerance: ±5%
کد کالا: 2011011065
1,200‎ریال