کیت و ابزار تست

کیت و ابزار تست

کیت و ابزار تست از قبیل دستگاه تستر باتری گوشی یا برد شارژ باتری موبایل، یک برد شارژ، دارای چندین سوکت است که به منظور تست سلامت باتری، شوک باطری و شارژ باتری از آن استفاده میشود. البته برای تست باطری درون موبایل نمیتوانید از آن استفاده کنید. دستگاه تست باطری موبایل دارای کانکتورهایی است که دقیقا با کانکتور باتریهای مشخص شده همخوانی دارند.