کیت و ابزار تست تعمیرات موبایل

کیت و ابزار تست

6 کالا

کیت و ابزار تست از قبیل دستگاه تستر باتری گوشی یا برد شارژ باتری موبایل به منظور تست سلامت باتری، شوک باتری و شارژ باتری