ماژول های تغذیه - شارژ

ماژول تغذیه و شارژ

123 کالا

ماژول های تغذیه و شارژ معمولا در زمینه شارژ و دشارژ باتری ها بوده و توسط آنها می توانید انواع باتری ها را شارژ و در مقابل اضافه جریان و دشارژ محافظت نمایید.