خازن الکتروموتور

خازن الکتروموتور

8 کالا

خازن های الکتروموتور خازن های مخصوص موتورهای AC روتور قفسی جهت استارت و راه اندازی موتور می باشند. با توجه به توان موتور و ساختار داخلی آن می بایست خازن مناسب انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد. در انتخاب خازن همیشه به ولتاژ کاری آن دقت کنید.