خازن الکتروموتور

خازن الکتروموتور

خازن های دائم کار توسط موتورهای AC (موتور جریان متناوب) تک فاز استفاده می شوند. این خازن ها پس از قطع شدن خازن استارت توسط سوپاپ ِگریز از مرکز، به سیم پیچ کمکی متصل باقی می مانند.  علاوه بر این، ماهیت خازن های دائم کار به طوری است که برای کار مداوم طراحی شده اند و حتی وقتی موتور خاموش می شود نیروی کار خود را حفظ می کنند که این امر دلیلی واضح برای اجتناب از خازن های الکترولیتی و استفاده از خازن های پلیمری کم مصرف به جای آن می باشد.
اکثر کمپرسور های باد دارای خازن دایم کار هستند. همانطور که در بالا گفته شد خازن استارت فقط در لحظه روشن شدن موتور وارد عمل می شود. اما خازن دایم کار از ابتدای شروع به کار موتور وارد مدار میشود و تا وقتی که موتور کمپرسور در حال کار کردن می باشد،خازن دائم کار هم پا به پای موتور کار می کند. در واقع به نوعی نیروی کمکی موتور کمپرسور باد به حساب می آید.