انواع پراب و کابل تست

انواع پراب و کابل تست

پراب لاجیک آنالایزر
پراب لاجیک آنالایزر مناسب برای اندازه گیری سیگنال های پر سرعت
کد کالا: 3301003020
55,000‎ریال
پراب مولتی متر 10A مارک UNI-T مدل UT-L20

سیم رابط مولتی متر نوک تیز برای اتصال دستی مولتی متر به دو نقطه مختلف مدار و اندازه گیری کمیت های مورد نظر
کد کالا: 3301003166
755,000‎ریال
پراب مولتی متر 20A مارک UNI-T مدل UT-L21

سیم رابط مولتی متر نوک تیز برای اتصال دستی مولتی متر به دو نقطه مختلف مدار و اندازه گیری کمیت های مورد نظر
کد کالا: 3301003236
949,000‎ریال
پراب مولتی متر ساده 10A
سیم رابط مولتی متر نوک تیز برای اتصال دستی مولتی متر به دو نقطه مختلف مدار و اندازه گیری کمیت های مورد نظر
کد کالا: 3301003027
367,000‎ریال
پراب مولتی متر ساده 20A
سیم رابط مولتی متر نوک تیز برای اتصال دستی مولتی متر به دو نقطه مختلف مدار و اندازه گیری کمیت های مورد نظر
کد کالا: 3301003207
510,000‎ریال
پراب مولتی متر نوک تیز 10A
سیم رابط مولتی متر نوک تیز برای اتصال دستی مولتی متر به دو نقطه مختلف مدار و اندازه گیری کمیت های مورد نظر
کد کالا: 3301003026
403,000‎ریال
پراب مولتی متر نوک تیز 20A
سیم رابط مولتی متر نوک تیز برای اتصال دستی مولتی متر به دو نقطه مختلف مدار و اندازه گیری کمیت های مورد نظر
کد کالا: 3301003023
530,000‎ریال
پراب مولتی متر پیچی 10A
سیم رابط مولتی متر نوک تیز برای اتصال دستی مولتی متر به دو نقطه مختلف مدار و اندازه گیری کمیت های مورد نظر
کد کالا: 3301003228
340,000‎ریال