موتور نیترو سوختی

موتور سوختی

11 کالا

موتور نیترو سوختی مینیاتوری مخصوص هواپیماهای کنترلی و ماشین های آفرود کنترلی به همراه لوازم جانبی از قبیل استارتر شمع،اگزوز،باک،فیلترهوا،هندل،شاسی و ...