توجه : به علت محدودیت های کرونایی، شرکت پست برخی مرسولات را با تاخیر جابجا می نماید.

مقاومت (SMD (0603

کالاهای تجدید موجودی

مقاومت (SMD (0603 یک محصول وجود دارد.