انبردست - دم باریک

انبردست - دم باریک

انبردست تایوانی AZD سایز 180mm


انبردست AZD مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 7 اینچ و طول 180 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده

کد کالا: 3301001236
1,220,000‎ریال
انبردست سایز 6 اینچ مارک HENSON
انبردست HENSON مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 6 اینچ و طول 160 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001331
479,000‎ریال
انبردست سایز 8 اینچ طرح برلین
انبردست طرح برلین مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 8 اینچ و طول 200 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001399
398,000‎ریال
انبردست سایز 8 اینچ مارک FUXIANG
انبردست FUXIANG مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 8 اینچ و طول 200 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001398
745,000‎ریال
انبردست سایز 8 اینچ مارک KING
انبردست KING مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 8 اینچ و طول 200 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001400
530,000‎ریال
دم باریک بلند مارک VOLT سایز 6 اینچدم باریک VOLT مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 6 اینچ و طول 160 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده


کد کالا: 3301001421
975,000‎ریال
دم باریک مارک VOLT سایز 4.5 اینچدم باریک VOLT مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 4.5 اینچ و طول 126 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده


کد کالا: 3301001420
550,000‎ریال
دم کج 5 اینچ ZIXING
دم کج ZIXING مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 5 اینچ و طول 130 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001335
408,000‎ریال
دم گرد کوچک کاربردی
این دم گرد دارای سایز مناسب و جنس مرغوب بوده و در  مصارف عمومی الکترونیک بسیار مناسب است.
کد کالا: 3301001334
367,000‎ریال