سشوار و چسب حرارتی

سشوار و چسب حرارتی

20 کالا

انواع سشوارها و چسب های حرارتی وات متغیر آنالوگ و دیجیتال در مارک های مختلف مناسب برای کارهایی نظیر حالت دادن به لوله های پلاستیکی ، وارنیش ها ، بلند کردن برخی رنگ ها و پوشش ها