روغن و فلاکس لحیم کاری

کالاهای تجدید موجودی

روغن و فلاکس لحیم کاری

وغن لحیم ، خمیر و مایع فلكس براي برداشتن اکسیداسیون(سهولت در قلع پذیری قطعات) از  روی فيبر مدار چاپي و پایه ي قطعات استفاده میشود.خمیر فلكس یك مايع احیا كننده قلع است كه در اثر تماس با قلع شكل كروی یا محدب شكل به آن میدهد این مسئله سبب میگردد کار تمیزتر و همچنین اتصالات بهتر ایجاد شود.

روغن و فلاکس لحیم کاری 64 محصول وجود دارد

در صفحه