خمیر و چسب سیلیکون

خمیر و چسب سیلیکون

از خمیر سیلیکون برای هواگیری میان هیتسینک و آی سی یا ... و همچنین اتصال بهتر بین هیتسینک و آی سی استفاده می شود تا به این وسیله عمل انتقال حرارت از آی سی به هیتسینک بهتر انجام شود .

چسب سیلیکونی همانند خمیر سیلیکونی برای انتقال حرارت قطعات الکترونیکی به هیت سینک آلومینیومی استفاده می شود با این تفاوت که خود دارای خاصیت چسبندگی دارد.

پد سیلیکون 1.5mm سایز 4x4 سانتیمتر
با ضخامت 1.5mm مناسب برای استفاده در انواع CPU ، تراشه های الکترونیکی ، المان خنک کننده ،LED های وات بالا و ...
کد کالا: 3301004380
50,700‎ریال
پد سیلیکون 1mm سایز 4x4 سانتیمتر
با ضخامت 1mm مناسب برای استفاده در انواع CPU ، تراشه های الکترونیکی ، المان خنک کننده ،LED های وات بالا و ...
کد کالا: 3301004379
44,300‎ریال
پد سیلیکون 2mm سایز 4x4 سانتیمتر
با ضخامت 2mm مناسب برای استفاده در انواع CPU ، تراشه های الکترونیکی ، المان خنک کننده ،LED های وات بالا و ...
کد کالا: 3301004381
64,800‎ریال
چسب سیلیکون 45 گرمی مارک Kafuter مدل K-5704
چسب سیلیکون جایگزین خمیر سیلیکون با خاصیت چسبندگی مناسب برای انتقال حرارت و نیز عایق الکتریکی اتصالات و نیز چسباندن به هیت سینک .
کد کالا: 3302107001
382,000‎ریال
چسب سیلیکون 45 گرمی مارک Kafuter مدل K-704چسب سیلیکون جایگزین خمیر سیلیکون با خاصیت چسبندگی مناسب برای انتقال حرارت و نیز عایق الکتریکی اتصالات و نیز چسباندن به هیت سینک .
کد کالا: 3301004030
301,000‎ریال
چسب سیلیکون 45 گرمی مشکی مارک Kafuter مدل K-704B
چسب سیلیکون جایگزین خمیر سیلیکون با خاصیت چسبندگی مناسب برای انتقال حرارت و نیز عایق الکتریکی اتصالات و نیز چسباندن به هیت سینک .
کد کالا: 3301004499
449,000‎ریال
چسب سیلیکون 80 گرمی مارک Kafuter مدل K-5202
چسب سیلیکون جایگزین خمیر سیلیکون با خاصیت چسبندگی مناسب برای انتقال حرارت و نیز عایق الکتریکی اتصالات و نیز چسباندن به هیت سینک .
کد کالا: 3301004106
630,000‎ریال
چسب سیلیکون 80 گرمی مارک Kafuter مدل K-5203
چسب سیلیکون جایگزین خمیر سیلیکون با خاصیت چسبندگی مناسب برای انتقال حرارت و نیز عایق الکتریکی اتصالات و نیز چسباندن به هیت سینک .
کد کالا: 3301004360
640,000‎ریال
چسب سیلیکون 80 گرمی مارک Kafuter مدل K-5203K
چسب سیلیکون جایگزین خمیر سیلیکون با خاصیت چسبندگی مناسب برای انتقال حرارت و نیز عایق الکتریکی اتصالات و نیز چسباندن به هیت سینک .
کد کالا: 3301004359
618,000‎ریال