سیم لحیم، خمیر و ساچمه قلع

سیم لحیم، خمیر و ساچمه قلع

لحیم آلیاژی است از دو یا چند فلز مختلف که در اتصال ثابت فلزات، به‌ویژه سیمها و کابلها به یکدیگر به کار می‌رود. ترکیب‌های اصلی لحیم قلع و سرب هستند، نسبت بین این دو عنصر می‌تواند نقطهٔ ذوب لحیم را مشخص کند. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که اگر نسبت قلع و سرب در حدود ۶۳٪ قلع و ۳۷٪ سرب باشد، نقطهٔ ذوب در کمترین حد خود و حدود ۱۹۰ درجه سلسیوس خواهد بود.

آلیاژ لحیم بیشتر به صورت یک سیم با قطر کم ارائه می شود تا فرایند لحیم کاری را ساده تر کند . اما مدل های دیگری مانند خمیر و توپ قلع نیز وجود دارد که بیشتر از آن ها در فرایند لحیم کاری قطعات نصب سطحی یا SMD استفاده می شود .

خمیر قلع 35 گرمی مرغوب مارک Mechanic
خمیر قلع یا Solder Paste یک ماده خمیری به رنگ خاکستری است که از ترکیب پودر فلزهای سرب و قلع که با فلاکس (FLUX) مخلوط شده اند، تشکیل شده است
کد کالا: 3301004005
1,110,000‎ریال
خمیر قلع سرنگی 15 گرمی

خمیر قلع سرنگی 15 گرمی با درجه ذوب پایین حاوی فلاکس مخصوص خمیر قلع به منظور سهولت در امر مونتاژ قطعات SMD
کد کالا: 3301004579
902,000‎ریال
خمیر قلع سرنگی 5 گرمی

خمیر قلع سرنگی 5 گرم با درجه ذوب پایین حاوی فلاکس مخصوص خمیر قلع به منظور سهولت در امر مونتاژ قطعات SMDکد کالا: 3301004578
382,000‎ریال
خمیر قلع نیم کیلویی MAX کد MR-155
خمیر قلع یا Solder Paste یک ماده خمیری به رنگ خاکستری است که از ترکیب پودر فلزهای سرب و قلع که با فلاکس (FLUX) مخلوط شده اند، تشکیل شده است.
کد کالا: 3301004267
11,200,000‎ریال
سیم لحیم 0.2mm 40gr مارک Mechanic


سیم لحیم مکانیک با قطر 0.2 میلی متر مخصوص خطوط تولید و مونتاژ

کد کالا: 3301004528
943,000‎ریال
سیم لحیم 0.3mm 40gr مارک Mechanic


این سیم لحیم  با قطر 0.3 میلیمتر ،40 گرمی ، مارکMECHANIC ، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ

کد کالا: 3301004313
813,000‎ریال
سیم لحیم 0.3mm 40gr مارک Welsolo


این سیم لحیم  با قطر 0.3 میلیمتر ،40 گرمی ، مارکWELSOLO ، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ

کد کالا: 3301004335
625,000‎ریال
سیم لحیم 0.4mm 40gr مارک Mechanic


این سیم لحیم  با قطر 0.4 میلیمتر ،40 گرمی ، مارکMECHANIC ، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ

کد کالا: 3301004212
813,000‎ریال
سیم لحیم 0.4mm 40gr مارک Welsolo


این سیم لحیم  با قطر 0.4 میلیمتر ،40 گرمی ، مارکWELSOLO ، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ

کد کالا: 3301004382
527,000‎ریال
سیم لحیم 0.5mm 40gr مارک Mechanic


این سیم لحیم  با قطر 0.5 میلیمتر ،40 گرمی ، مارکMECHANIC ، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ

کد کالا: 3301004334
816,000‎ریال
سیم لحیم 0.5mm 40gr مارک Welsolo


این سیم لحیم  با قطر 0.5 میلیمتر ،40 گرمی ، مارکWELSOLO ، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ

کد کالا: 3301004336
535,000‎ریال
سیم لحیم 0.6mm 40gr مارک Welsolo


سیم لحیم ولسولو با قطر 0.6 میلی متر 40 گرمی مارک WELSOLO مخصوص خطوط تولید و مونتاژ


کد کالا: 3301004556
576,000‎ریال
سیم لحیم 0.8 - 250 گرمی ACTIVITY
سیم لحیم ACTIVITY با قطر 0.8 میلیمتر ، 250 گرمی، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ
کد کالا: 3301004006
2,870,000‎ریال
سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرم ASAHI


سیم لحیم 63/37 با قطر 0.8 میلیمتر ، 100 گرمی ، مارک ASAHI ، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ

کد کالا: 3301004046
2,180,000‎ریال
سیم لحیم 0.8 میلی متر 250 گرم ASAHI
سیم لحیم  با قطر 0.8 میلیمتر ، 250 گرمی ، مارک ASAHI ، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ
کد کالا: 3301004034
5,300,000‎ریال
سیم لحیم 0.8mm 100g مارک بهینکس
سیم لحیم Behinex با قطر 0.8 میلیمتر ،100 گرمی، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ
کد کالا: 3301004375
1,760,000‎ریال
سیم لحیم 0.8mm 250g مارک بهینکس
سیم لحیم Behinex با قطر 0.8 میلیمتر ،250 گرمی، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ
کد کالا: 3301004376
4,170,000‎ریال
سیم لحیم 0.8mm 50g مارک بهینکس

سیم لحیم Behinex با قطر 0.8 میلیمتر ،50 گرمی، مخصوص خطوط تولید و مونتاژ

کد کالا: 3301004377
980,000‎ریال