مقاومت 1/8 وات 1.8W

مقاومت 1/8 وات

47 کالا

مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند. از مقاومت 1/8 وات در طراحی برد های دقیق و برد های الکترونیکی صنعتی برای تقسیم ولتاژ، محدود کردن جریان و ... استفاده می شود.