میکرو فیوز

میکرو فیوز

22 کالا

میکرو فیوز ها در پکیج DIP عرضه می شوند. میکرو فیوز ها که با نام های فیوز گرد یا فیوز بشکه ای نیز نامیده می شوند؛ بدون نیاز به پایه فیوز می توان آن ها را روی برد مونتاژ نمود.