جا فیوزی

جا فیوزی

20 کالا

در این بخش کانکتور روبردی و جافیوزی های مخصوص فیوزهای شیشه ای و گچی در ابعاد مختلف عرضه می شوند.