مینی کامپیوتر لینوکسی - اندرویدی

مینی کامپیوتر لینوکسی - اندرویدی

21 کالا

Mini PC مینی کامپیوترهای خانواده ی Friendly Elec به همراه بردهای نانو پای NanoPi ، اورنج پای Orange Pi و Beaglebone Black (بیگل بن) از جمله بردهایی می باشند که برای محیط های صنعتی بسیار مناسب هستند.
این بردها ضمن قابلیت اجرای سیستم عامل های اندروید، لینوکس و ویندوزCE، از پروتکل های ارتباطی صنعتی نیز پشتیبانی میکنند.