انواع اسپید کنترلر

اسپید کنترلر

12 کالا

اسپید کنترلرها درایور موتورهای براشلس بوده که توسط میکروکنترلر یا فلایت کنترل می توانید سرعت موتور را کنترل نمایید. 

اسپید کنترلرها یا به عبارتی سیستم کنترل سرعت مورد استفاده در هواپیماهای مدل پروازی، هلیکوپترها و هاورکرافت میباشد.