ماژول پزشکی

ماژول پزشکی

ماژول های پزشکی کاربرد وسیعی در سنجش علائم حیاتی از قبیل ضربان قلب، فشار خون، سیگنال های قلبی و مغزی و ... دارند.

سنسورها بر اساس قدرت تفکیک و میزان دقت دارای مدل های مختلفی هستند که نسبت به سطح پروژه و میزان حساسیت کار می بایست مازول مناسب خود را استفاده نمایید.