ماژول های گاز

ماژول گاز

9 کالا

ماژول های گاز دارای یک سنسور حساس به یک نوع گاز می باشند. این سنسورها معمولا در هنگام تشخیص یک نوع گاز خاص با تغییر در المان های مشخص شده و یا بصورت انتقال اطلاعات به صورت دیجیتال، وجود گاز را اعلام و حتی در صورت پردازش، میزان آن قابل سنجش می باشد.

از کاربردی ترین ماژول های گاز میتوان به ماژول های گاز سری MQ اشاره کردکه از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند .