جامپر و سیم جامپر

جامپر و سیم جامپر

21 کالا

از جامپر و سیم جامپر برای برقراری اتصال بر روی پین هدرها و یا سوکت ها استفاده می شود. معمولا در سایزهای استاندارد ولی دارای رنگ های متنوع می باشند.