کارت حافظه و ریدرها

کارت حافظه و ریدر

27 کالا

انواع کارت های حافظه(مموری)، فلش مموری در مقادیر مختلف ، انواع ریدر و هاب